کارگاه عملی تست و اندازه گیری سیستم های زمین و تست های بدو تحویل تاسیسات برقی

اولین کارگاه عملی تست و اندازه گیری سیستم های زمین و تست های بدو تحویل تاسیسات برقی در استان گیلان و شهرستان رشت برگزار می گردد.

 

 

مطابق مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان، تاسیسات برقی را باید قبل از شروع بهره‌برداری و یا پس از هر تغییر عمده در آن مورد کنترل و آزمایش قرار داد و تنظیم های لازم در تجهیزات و لوازم بر اساس شرایط طرح، کارکرد آن ها و بهره برداری انجام تا نسبت به صحت کارهای انجام شده طبق این مقررات اطمینان اطمینان حاصل شود.

برای این منظور لازم است آزمایش ها و کنترل های زیر، جهت تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان انجام گیرد( استاندارد شماره 6-60364):     

  •   آزمایش تداوم هادی مدارهای تاسیسات برق و برقراری هدایت الکتریکی آن ها
  •   آزمایش مقاومت عایقی در تاسیسات برق
  •   آزمایش کلیدهای اتوماتیک خودکار و تنظیم آن ها
  •   آزمایش حفاظت های اضافی
  •   آزمایش ترتیب فازها در جریان متناوب و ولتاژ های مثبت و منفی در جریان مستقیم
  •   آزمایش های عملیاتی تابلوهای برق، راه اندازها، کنترل و اینترلاک هاف لوازم حفاظتی و غیره
  •   آزمایش های عمومی تاسیسات برق از قبیل راه اندازی، تنظیم و آزمایش دستگاه ها، تجهیزات برقی نصب ثابت، مراکز و شبکه             سیستمهای جریان ضعیف، کارکرد سیستم های تاسیسات برق و غیره
  •   کنترل تاسیسات برقی اجرا شده و تطابق آن با نقشه های طرح تاسیسات برقی و دستورالعمل‌های اجرایی حین ساخت

همچنین یکی از موارد قابل توجه در بحث تاسیسات برقی، نگهداری از تاسیسات و بازرسی‌های دوره‌ای می‌باشد انجام منظم بازرسی‌ها ایمنی و بهره‌وری تاسیسات را در پی خواهد داشت. هزینه در باب ایمنی تاسیسات برقی را نه به عنوان هزینه بلکه به صورت سرمایه‌گذاری در جهت حفظ سلامت افراد و تجهیزات باید تلقی نمود. چه بسا عدم بررسی صحت عملکرد تجهیزات طی بازه های زمانی مرتب و صرف هزینه‌های اندک در بلندمدت باعث از کار افتادن آن تجهیز، تعطیلی خط تولید و تحمیل هزینه های گزاف تعمیر و یا تجدید خواهد شد.لذا تست و تحویل تاسیسات برقی ساختمان از مرحله شروع بهره برداری و بعد آن گام موثری در افزایش طول عمر تاسیسات برقی ساختمان، کاهش خسارات و ایمنی ساکنین خواهد بود.

اولین کارگاه عملی تست و تحویل در استان گیلان