«بازرسی موتورخانه‌ها و تنظیم مشعل»، روشی بسیار سودمند، کم هزینه و زود بازده برای عارضه یابی، کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده محیط زیست در بخش ساختمان است. شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس به نمایندگی شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات با مشارکت تعدادی از متخصصان کار آزموده و مجرب در زمینه سوخت، احتراق و تجهیزات حرارتی خانگی و صنعتی در استان گیلان راه را برای همشهریان عزیز آسان نمود. یکی از مهمترین اهداف این همکاری مدیریت، ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی و بازرسی موتورخانه  و تنظیم مشعل در گیلان در جهت حفظ منابع ملی می‌باشد.

موضوع اصلی در بازرسی موتورخانه، «تنظیم دقیق مشعل و بهینه سازی احتراق مطابق با استاندارد» است. این کار با کمک دستگاه آنالیز دود و بوسیله کارشناسان آموزش دیده انجام می‌شود. مهم‌ترین دستاورد این عمل نیز کاهش مصرف سوخت به میزان حداقل ۱۵ درصد و کاهش گازهای آلاینده بویژه مونواکسید کربن به میزان ۹۵ درصد است.

البته موارد دیگری نیز در بازرسی موتورخانه مد نظر است که عبارتند از: «بررسی کامل ساختمان و اجزای موتورخانه و تهیه شناسنامه فنی برای موتورخانه»، «اندازه‌گیری و تنظیم قدرت مکش دودکش به منظور کاهش تلفات حرارتی از دودکش»، «تهیه گزارشی از مشکلات موتورخانه و راه‌ حل‌ها» و «نصب برچسب بازرسی»

در راستای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، شیوه ­نامه ­های مورد تایید سازمان برنامه و بودجه و استانداردهای مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی مدیران ارشد شرکت از سال 1397 در تلاش هستند تا ساختار بازرسی فنی ساختمان را در استان گیلان ایجاد نمایند.

موتورخانه و تنظیم مشعل

در دنياي کنوني، مديريت صحيح انرژي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا کرده است. توسعه پايدار در حوزه‌هاي مختلفي از جمله اقتصاد، محيط زيست و سلامت، سياست خارجي، صنعت و تکنولوژي و غیره مستقيماً تحت تأثير سياست‌هاي کلان و برنامه‌هاي اجرايي هر يک از نهادهاي کشور در رابطه با مسأله انرژي مي‌باشد.

شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس، نماینده انحصاری شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات در استان گیلان به منظور كاهش آلودگی هوا و ارتقای سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساكنان و در راستای صرفه‌جویی انرژی، بازرسی و معاینه فنی موتورخانه ساختمان را مطابق با استاندارد ملی ISIRI 16000 انجام می­ دهد. همچنین جهت تنظیم انواع مشعل در سالن های برنجکوبی، کارخانجات و واحدهای صنعتی آماده ارائه خدمات به هم استانی های عزیز می باشد.

«بازرسی موتورخانه‌ و تنظیم مشعل»، روشی بسیار سودمند، کم هزینه و زود بازده برای عارضه یابی، کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده محیط زیست در بخش ساختمان است. شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس نماینده انحصاری شرکت بهینه صنعت تاسیسات آماده انجام بازرسی موتورخانه، تنظیم مشعل در گیلان می باشد.

معاینه فنی به صورت دوره‌ای انجام شده و لازم است حداقل دو بار در سال انجام شود. بطورکلی معاینه فنی دوره‌ای موتورخانه مشتمل بر مراحل زیر است.

 • بازبینی عملكرد سیستم مولد انرژی
 • تهیه شناسنامه فنی موتورخانه
 • ارائه گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دوره ای موتورخانه

   موتورخانه

1-1-1 تهویه موتورخانه

  هوا برای دستگاه‌های گرمایی با ظرفیت بیش از kW 58 انرژی معادل ظرفیت دیگ باید مستقیماً از خارج ساختمان تأمین شود. تأمین هوا به دو صورت طبیعی و مکانیکی است.

1-1-1-1 تهویه طبیعی

  در صورت گرفتن هوای مورد نیاز احتراق از خارج، باید دست کم دو دهانه دایمی و بسته نشدنی، یکی در نزدیک کف و دیگری در سقف یا نزدیک سقف فضای محل نصب دستگاههای با سوخت مایع و گاز در  موتورخانه پیش‌بینی شود که مستقیماً یا از طریق کانال‌های افقی یا قائم، به هوای خارج مربوط شوند. طراحی این دهانه‌ها باید به شرح زیر باشد:

1- اگر دهانه‌های ورودی هوا مستقیماً به هوای خارج باز شوند، هر دهانه باید دست کم cm2 1 به ازای هر kW  0.18 ظرفیت دیگ‌های موجود در موتورخانه سطح آزاد داشته باشد.

 • اگرتأمین هوا از طریق کانال افقی است، که یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه‌ها باز می‌شود، در این حالت هر دهانه باید دست کم cm2 1 به ازای هرkW 0.09 ظرفیت دیگ‌های موجود در موتورخانه سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید از سطح آزاد دهانه ورودی هوا کمتر باشد.
 • اگر تأمین هوا از طریق کانال عمودی است، که یک دهانه آن به هوای خارج و دهانه دیگر به فضای محل نصب دستگاه‌ها باز می‌شود، در این حالت هر دهانه باید دست کم cm2 1 به ازای هرkW  0.18 ظرفیت دیگ‌های موجود در موتورخانه سطح آزاد داشته باشد و سطح مقطع کانال نیز نباید از سطح آزاد دهانه ورودی هوا کمتر باشد.

یادآوری 1- اگر روی دهانه ورودی هوا توری سیمی نصب می‌شود، قطر چشمه‌های توری باید حداقل mm  13 و حداکثر  mm 26  باشد.

یادآوری 2- اگرروی دهانه ورودی هوا دریچه هوای بیرون از نوع فلزی، نصب می‌شود، سطح آزاد آن باید ٪ 75 محاسبه شود، مگرآنکه سازنده نسبت دیگری توصیه کرده باشد.

یادآوری3- اگر روی دهانه ورودی هوا دریچه هوای بیرون از نوع چوبی، نصب می‌شود سطح آزاد آن باید ٪ 25 محاسبه شود.

یادآوری4- اندازه هر ضلع ورودی‌های هوا نباید کمتر از cm  8 باشد.

یادآوری 5- در صورت استفاده از پنجره‌ای با ابعاد ارائه شده در این بند در موتورخانه، نیازی به وجود دهانه بالایی نخواهد بود.

1-1-1-2 تهويه مکانيکي

  تأمین هوای احتراق برای فضایی که در آن دستگاه‌های با سوخت مایع یا گاز نصب شده باشد، ممکن است جزئی از سیستم تعویض هوای مکانیکی ساختمان یا قسمت‌هایی از فضاهای ساختمان باشد در این حالت الزامات زیر باید رعایت شود:

 • سیستم تعویض هوای مکانیکی نباید درفضایی که در آن دستگاه‌های با سوخت مایع یا گاز نصب می‌شود فشار منفی ایجاد کند، تا در کار مشعل اختلال ایجاد نشود؛

2- سیستم تعویض هوای مکانیکی و مشعل هر یک از دستگاه‌ها باید به هم وابسته و مرتبط باشد، به‌طوری که اگر سیستم تعویض هوای مکانیکی از کار بیفتد، مشعل دستگاه‌ها هم به‌طور خودکار خاموش شود؛

3- مقدار هوایی که توسط سیستم تعویض هوای مکانیکی به داخل فضای محل نصب دستگاه‌های با سوخت مایع یا گاز فرستاده می‌شود، باید حداقل برابر یک مترمکعب در ساعت برای هر  kW  0.41 باشد.

1-1-2  جنس و ابعاد درِ موتورخانه

  موتورخانه بخار باید دارای دو در با فاصله مناسب از یکدیگر باشد. در فرم شناسنامه فنی موتورخانه (پیوست الف) در مقابل گزینه جنس و ابعاد درهای موتورخانه باید جنس در موتورخانه (چوبی، فلزی و غیره) نوشته شود. گزینه مطلوب و نامطلوب مربوط به ابعاد درهای موتورخانه است. همچنین ارتفاع و عرض درهای موتورخانه نباید از  cm 200 و cm 100 کمتر باشد. چنانچه این شرایط فراهم شودگزینه مطلوب و در غیر این‌صورت گزینه نامطلوب انتخاب می شود.

1-1-3  وجود پنجره بالای دیوار

  در موتورخانه برای گردش طبیعی هوا و خروج هوای گرم و آلوده که معمولاً در بالا و زیر سقف جمع می‌شود و نیز برای تأمین نور طبیعی (در صورت امکان) در روز توصیه می‌شود در دیوارهای طولی موتورخانه پنجره نصب نمود و بهترین نوع پنجره، پنجره‌ای است که در زیر سقف و ارتفاع حداکثر m 1 و به‌طور نواری در طرفین طول موتورخانه نصب شود و باید تعدادی از آن‌ها بازشو و دارای توری باشند.

در صورتی‌که تمام این موارد رعایت گردد در فرم شناسنامه فنی موتورخانه گزینه اول، درصورتی‌که پنجره وجود داشته باشد ولی این شرایط را نداشته باشد گزینه دوم و در صورت عدم وجود پنجره گزینه سوم انتخاب می‌گردد.

1-1-4  جنس دیوار موتورخانه

جنس دیوار موتورخانه از مصالح مقاوم در برابر آتش مانند پلاستر، سیمان و یا کاشی باشد. در غیر اینصورت گزینه نامطلوب انتخاب گردد.

1-1-5  جنس کف موتورخانه

در فرم شناسنامه فنی موتورخانه، باید جنس کف موتورخانه مانند بتون غیرمسلح، موزاییک، سرامیک و غیره نوشته شود.

1-1-6  کانال در کف موتورخانه

  وجود کانال در کف موتورخانه ضروری است. کانال باید به صورت ایمن پوشیده یا به وسیله پاگیر کوتاه و نرده­های فلزی محکم با ارتفاع مناسب محصور شده باشد.

1-1-7  تمیزی موتورخانه

  نبايد از موتورخانه به عنوان انباري استفاده كرد و يا حيوانات و جانوران در آن رفت و آمد داشته باشند. وجود گرد و خاك در كف موتورخانه باعث كاركرد نامطلوب مشعل مي‌شود.وجود مواد قابل انفجار ممنوع است.

1-1-8  وجود کاشف‌های خودکار حریق و کپسول آتش نشانی در موتورخانه

  نصب کاشف‌های خودکار حریـق در موتورخانه ساختمان‌های بلند ضروري است. کاشف‌های خودکار حریق باید طوری نصب شوند که دسترسی به آنها بدون مشکل خاصی امکان‌پذیر باشد. همچنین باید امکان کاراندازی شبکه‌های اعلام حریق از طریق جعبه دستی (شستی اعلام حریق)، که در معرض دید قرار دارد، وجود داشته باشد.

کپسول یا سیستم اطفای حریق باید در کنار درِ موتورخانه و در دسترس باشد. مطابق با آموزش آتش‌نشان داوطلب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، درصورتی‌که موتورخانه از سوخت گاز استفاده می‌کند باید از پودر و در صورت استفاده از سوخت مایع باید از کف استفاده شود.

 بازرسی موتورخانه و تنظیم مشعل در گیلان

 برای دانلود استاندارد 16000 بازرسی موتورخانه و تنظیم مشعل اینجا کلیک نمایید.

1-1-9  سیستم روشنایی موتورخانه

درصورتی‌که موتورخانه درون ساختمان قرار داشته باشد، بهتر است کلید برق سیستم روشنایی بیرون موتورخانه قرار داشته باشد.

1-1-10 وجود پریز برق در موتورخانه

وجود پریز برق در موتورخانه الزامی است.

يادآوري- چنانچه در هر یک از قسمتها نیاز به توضیح در جهت شناخت بهتر موتورخانه باشد باید در قسمت توضیحات نوشته شود.

1-2     چیدمان تجهیزات در موتورخانه

1-2-1  نحوه استقرار دیگ و سایر ملحقات آن

درصورتی‌که موتورخانه شامل چند دیگ باشد قسمت جلوی آن‌ها باید در یک خط قرار گیرد و اختلاف طول باید در انتهای آن‌ها باشد.

1-2-1-1  وجود فضای کافی در اطراف دیگ

فاصله دیگ از فضاهای کناری و پشت حداقلm  1 باید باشد. فاصله جلوی دیگ باید به گونه­ای باشد که امکان تعمیر و بازدید لوله های آتش وجود داشته باشد.

1-2-1-2  فاصله سقف دیگ تا سقف موتورخانه

فاصله سقف دیگ تا سقف موتورخانه نباید کمتر از m 8/1 باشد. در صورتیکه از فضای بالای موتورخانه استفاده با کاربری متفاوت می­شود این فاصله باید حداقل m 3 باشد.

1-2-1-3  فونداسیون دیگ

باید از بتون مسلح به ضخامت حداقل cm 10 باشد. فاصله دیگ از لبه فونداسیون نباید کمتر از cm‌30  باشد. بدنه آبگیر دیگ­های بخار باید حداقل cm‌30 از زمین فاصله داشته باشد و زیر دیگ، قابل بازدید باشد.

1-2-1-4  استفاده از دودکشهای جداگانه برای هر دیگ

در صورت استفاده از چند دیگ در موتورخانه بهتر است از دودکش‌هاي جداگانه برای هر دیگ استفاده کرد. در صورت استفاده از دودکش مشترک توصیه می‌شود از الگوی ارائه شده در شکل 1 در طراحی دودکش مشترک استفاده کرد.

الگوی نحوه طراحی دودکش مشترک برای چند دیگ

شکل 1- الگوی نحوه طراحی دودکش مشترک برای چند دیگ

1-2-1-5  نحوه قرار گرفتن سایر تجهیزات نسبت به دیگ

سایر تجهیزات موتورخانه در مقابل و یا پشت دیگ‌ها باید به‌گونه‌ای قرار گیرند که عملیات تعمیر و تعویض به راحتی صورت پذیرد.

1-2-1-6  پمپهاي زمینی

فوندانسیون باید از بتون مسلح به ضخامت حداقل cm 10 باشد. فاصله پمپ از لبه فونداسیون نباید کمتر از cm 30 باشد. همچنین کوپلینگ پمپ باید دارای محافظ مناسب باشد.

1-2-1-7  مبدل حرارتی (آبگرم و …)

تجهیزات بازیافت حرارت باید دارای عایق بندی مناسب و بدون نشتی باشد.

1-2-1-8  تجهیزات بازیافت حرارت از دودکش

  تجهیزات بازیافت حرارت از دودکش (مانند اکونومایزر، رکوپراتور و …) باید در بازدید مرحله اول مورد بازرسی چشمی قرار گیرند. در صورت وجود عیوب ظاهری (خوردگی، نشتی، ترک و …) تجهیز بازیافت حرارت نامطلوب است. در آنالیز محصولات احتراق باید افت فشار ناشی از تجهیزات بازیافت حرارت مورد توجه مخصوص قرار گیرد در صورت ایجاد مشکل در عملکرد مشعل مبدل نامطلوب شناخته می­شود. فشار دودکش باید هر دو طرف تجهیز منفی باشد. دمای دودکش بعد از تجهیزات بازیافت حرارت در مشعل­های گازوئیل سوز نباید کمتر از نقطه شبنم اسید سولفوریک و برای مشعل­های گازسوز نباید کمتر از نقطه شبنم آب باشد.

1-2-1-9  هوازدا

  هوازدا باید در ارتفاعی بالاتر از نقطه مکش پمپ دیگ نصب شود. بازرس باید وجود یا عدم وجود، عایق کاری، جانمایی و در مدار بودن هوازدا را بررسی کند. بازدید ظاهری باید از تجهیزات کنترلی هوازدا صورت گیرد.

 بازرسی موتورخانه و تنظیم مشعل در گیلان

1-2-1-10  لوله ­کشی بخار

  لوله‌کشی بخار باید مورد بازرسی ظاهری قرار گیرد. تمامی لوله­ها، اتصالات و جوش­ها باید از نظر نشتی، تکیه‌گاه، خوردگی و سطح ارتعاش مورد بازرسی چشمی قرار گیرند. هر گونه موارد مشکوک باید مورد بازرسی­ها و آزمون­های بیشتر نظیر ضخامت سنجی و آزمون­های غیر مخرب قرار گیرد. هر لوله دارای خوردگی باید تعویض یا تعمیر شود. نشانگرهای موجود در خط باید سالم و کالیبره باشند.

یادآوری: نحوه لوله کشی باید ایمن باشد تا احتمال خطراتی نظیر ضربه قوچ کاسته شود.

1-3     وضعیت خط سوخت

1-3-1  نوع سوخت

نوع سوخت باید در شناسنامه فنی موتورخانه درج شود.

1-3-2  نشتی سیستم سوخت رسانی

در سیستم‌های گازسوز عدم وجود نشتی در سیستم باید با کف صابون و در سیستم‌های گازوییل سوز به صورت چشمی چک شود.

1-3-3  فیلتر سوخت

وجود فیلترسوخت و تمیزی آن برای مشعل‌های گازی و گازوئیلی در مسیر سیستم سوخت‌رسانی الزامی است.

1-3-4  ایمنی و نصب صحیح شیلنگ گاز/گازوئیل

شیلنگ گاز/گازوئیل نباید بیش از حد کشیده شده و یا تاخوردگی داشته باشد. بهترین شکل برای قرارگیری شیلنگ حالت U شکل مي‌باشد.

1-3-5 خط گازوئیل

1-3-5-1       مخزن گازوئیل

نوع مخزن گازوئیل در شناسنامه فنی قید شود.

1-3-5-2      محل قرار گرفتن مخزن گازوئیل

در مورد محل قرارگیری مخزن گازوئیل زیر‌زمینی باید به نکات زیر دقت کرد:

1-فاصله مخزن تا ديوارهاي زير زمين و تاسيسات ساختمان نبايد از cm 50 کمتر باشد؛

 • اطراف مخزن بايد با موادي از قبيل ماسه‌ شسته، خاک يا شن که به خوبي کوبيده شده‌اند، حداقل به ضخامت cm 15 پوشيده شود؛

3- روي مخزن بايد با حداقل cm 60 خاک و يا با cm 30 خاک و cm 10 بتون مسلح پوشانده شود.

  چنانچه مخزن گازوئيل روي زمين و داخل ساختمان نصب گردد، مي‌توان آن را به صورت محصور يا غيرمحصور نصب نمود. مخزن محصور در يک فضاي بسته و جداگانه با جدارهايي که حداقل سه ساعت در برابر آتش مقاومت داشته باشند، از بقيه فضاهاي ساختمان جدا مي‌شود در حالي که براي مخازن غيرمحصور فضاي جداگانه‌اي در نظر گرفته نمي‌شود.

مقررات نصب مخازن ذخيره غيرمحصور به صورت زير است:

1- حداقل فاصله بين مخزن غيرمحصور از مشعل بايد m 2 باشد؛

2- مخازن غيرمحصور بايد روي يک فونداسيون بتوني يا ديگر مواد ساختماني نسوز نصب شوند.

1-3-5-3      ساختمان مخزن گازوئیل

در ساختمان و طراحی مخزن گازوئیل باید به نکات زیر توجه کرد:

 • مخزن گازوئيل از ورق فولادي سياه ساخته مي‌شود و نبايد از ورق گالوانيزه در ساخت آن استفاده نمود؛
 • براي محافظت مخازن زير زميني در برابر خوردگي، آن را دوبار ضد زنگ زده و سپس با سه لايه قير و دو لايه گوني به‌طور کامل مي‌پوشانند؛
 • گنجايش يک مخزن غيرمحصور و يا کل گنجايش دو مخزن غيرمحصور که يک مشعل را تغذيه مي‌نمايد، نبايد از l500 2 بيشتر باشد؛
 • جهت ارتباط منبع با هواي آزاد و تخليه هوا به هنگام ‌تغذيه منبع از لوله هواکش استفاده مي‌شود. اين لوله با حداقل پيچ و خم به محل مناسبي خارج از محل نصب منبع هدايت شود؛
 • قطرلوله‌اي که منبع را از سوخت پر مي‌کند مطابق جدول 1 به ظرفيت منبع و طول لوله بستگي دارد؛

جدول 1- تعیین قطر لوله پرکن منبع با استفاده از ظرفیت منبع گازوئیل و طول لوله

ظرفیت منبع  l

طول لوله پرکن M

قطر لوله پرکن cm
کمتر از 000 1 کمتر از 12 175/3
بیشتر از 000 1 کمتر از 12 08/5
کمتر از 000 1 بیشتر از 12 08/5
بیشتر از 000 1 بیشتر از 12 35/6

لوله‌‌کشی منبع ذخيره گازوئيل نيز بايد داراي معيارهاي زير باشد:

الف- لوله‌اي که گازوئيل را از مخزن سوخت به مشعل ديگ هدايت مي‌نمايد، لوله رفت ناميده مي‌شود. اين    لوله بايد از قسمت بالاي مخزن وارد شده تا فاصله cm 10 از کف مخزن ادامه يابد. چنانچه منبع ذخيره سوخت پايين‌تر از محل نصب مشعل دیگ باشد، بايد لوله به سمت مخزن سوخت شيب داده شود؛

ب- لوله‌اي که سوخت مازاد را به مخزن گازوئيل باز مي‌گرداند، لوله برگشت ناميده مي‌شود. اين لوله نيز از قسمت بالاي مخزن وارد شده و تا فاصله cm 10 از کف مخزن ادامه مي‌يابد؛

پ- دهانه انتهاي اين لوله بايد حداقل cm 60 با هر بازشو ساختمان فاصله داشته باشد. دهانه انتهاي اين لوله بايد حداقل cm 50 از دهانه انتهاي لوله پرکن بالاتر باشد؛

ت- لوله پرکن مخزن گازوئيل بايد از بالاترين قسمت مخزن وارد آن شده و تا cm 10 بالاتر از کف مخزن ادامه يابد؛

ث- در پايين‌ترين سطح هر مخزن گازوئيل بايد يک عدد شير با قطر متناسب با گنجايش مخزن نصب شود تا هنگام نياز بتوان توسط آن، گازوئيل داخل مخزن را تخليه نمود؛

ج- هر منبع ذخيره سوخت بايد به يک دريچه‌ي آدم‌رو مجهز باشد تا در مواقع لازم جهت تميز کردن بتوان از طريق آن به داخل مخزن رفت. در مخازن با قطر زياد بايد در زير دريچه آدم رو يک عدد نردبان فلزي قرار گيرد.

 بازرسی موتورخانه و تنظیم مشعل در گیلان

1-3-5-4      وجود مخزن روزانه

  اگر فاصله بين مخزن اصلي ذخيره گازوئيل و مشعل زياد باشد از يک مخزن کوچکي به نام مخزن روزانه در داخل يا نزديک موتورخانه استفاده مي‌شود.

1-3-5-5      محل قرار گرفتن مخزن روزانه

مقررات نصب و لوله‌کشي اين مخزن به صورت زير است:

الف- بهتر است مخزن روزانه سوخت بين مخزن اصلي و مشعل نصب گردد؛

ب- اين مخزن بايد در ترازي بالاتر از مخزن اصلي نصب گردد؛

پ- انتقال سوخت از مخزن اصلي به مخزن سوخت روزانه بايد از طريق پمپ انجام شود؛

ت- گنجايش مخزن روزانه گازوئيل نبايد از l 240 بيشتر باشد.

يادآوري- در صورت وجود بیش از یک مخزن روزانه جدول موجود در شناسنامه فنی موتورخانه (مربوط به قسمت خط سوخت) به تعداد مخزن‌ها تکرار میگردد.

1-3-5-6      عملکرد پمپ گازوئیل

پمپ گازوئیل باید فشار و دبی مکش گازوئیل را مطابق با کاتالوگ مشعل تأمین نماید.

1-3-5-7 اتصال گازوئیل

  اتصالات خطوط لوله سوخت مایع باید از نوع رزوه‌ای، فشاری، فلنج‌دار یا جوشی باشد. انواع دیگر اتصالات نظیر کوپلینگ مورد استفاده برای تجهیزات قابل جابجایی، باید دارای اتصال محکم برای مایع با تجهیزات متصل شده و جدا شده باشد. اتصالات رزوه‌ای باید در ترکیب موارد زیر به کار رود:

 • فشار تا bar 10؛
 • دما تا °C 13؛
 • قطر تا D N25.

در صورت اثبات کارکرد صحیح خط سوخت با اتصال رزوه­ای توسط کاربر استفاده از آن منعی ندارد.

اتصالات فشاری باید تنها برای ترکیب موارد زیر به کار رود:

 • فشار تا bar 40؛
 • قطر تا D N 32.

برای سایر ترکیبات فشار و قطر، اتصالات باید با استفاده از فلنج‌های جوشی یا مفاصل جوشی باشد. تعداد اتصالات باید حداقل باشد.

4-3-5-8 شیرهای قطع خودکار

مدار توزیع سوخت مایع باید تحت کنترل شیرهای قطع خودکار باشد.

در صورتیکه توان مشعل بیشتر از kW 200 1 است دو شیر قطع خودکار باید به صورت متوالی نصب شود.

 بازرسی موتورخانه و تنظیم مشعل در گیلان

1-3-6     خط گاز

1-3-6-1  اتصالات

اتصالات خطوط لوله گاز باید فلزی و از نوع رزوه‌‌ای، فشاری، فلنجی یا جوشی باشد. اتصالات رزوه‌ای باید تنها برای ترکیبات فشار/ قطر زیر به کار رود:

 • فشار تا mbar 100 و قطر تا D N80؛
 • فشار تا bar 2 و قطر تا D N50؛
 • فشار تا bar 5 و قطر تا D N25؛
 • فشار تا bar 10 و قطر تا D N15

برای سایر ترکیبات فشار و قطر، اتصالات باید با استفاده از فلنج‌های جوشی یا اتصالات جوشی باشد. تعداد اتصالات باید حداقل باشد.

طراحی خطوط لوله باید به گونه‌ای باشد که از بارگذاری کششی اتصالات جلوگیری شود. هر لوله‌ای که از یک فضای بدون تهویه عبور می‌کند به جز اتصالات جوشی نباید اتصال دیگری داشته باشد.

1-3-6-2 علامت گذاری خطوط لوله

خطوط لوله گاز باید علامت‌گذاری شده و از سایر لوله ها متمایز شده باشند. رنگ زرد به عنوان رنگ مطلوب لوله‌های گاز تایید می­شود.

1-3-6-3 دستگاه‌های ایمنی مورد نیاز

1-3-6-3-1 شیر جداکننده دستی

  یک شیر جداکننده دستی باید در بالادست اولین دستگاه کنترل در مدار گاز نصب شده باشد. شیرهای جداکننده دستی باید به گونه‌ای طراحی یا قرار گرفته باشند که از عملکرد ناخواسته جلوگیری کند اما به سادگی در دسترس بوده و هنگامی که لازم است قادر به عملکرد سریع باشد.

  این شیرها باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که موقعیت‌های «باز» و «بسته» به آسانی قابل تشخیص باشد (مثلا اگر قابل اجرا و در دسترس است یک شیر چرخش °90).

1-3-6-3-2 فیلتر

  برای جلوگیری از نفوذ ذرات، از طریق خطوط لوله یا از گاز، که ممکن است برای عملکرد دیگ مضر باشد باید یک فیلتر مناسب یا صافی، بلافاصله در پایین دست اولین شیر جداکننده دستی دیگ نصب شود.

1-3-6-3-3 رگولاتور فشار گاز

یک رگولاتور فشار گاز باید در جایی که نیاز به کنترل فشار و نرخ جریان است، وجود داشته باشد.

  اگر بخش خروجی رگولاتور فشار گاز تا مشعل برای حداکثر فشار بوجود آمده (فشار ورودی رگولاتور) تحت شرایط خرابی رگولاتور طراحی نشده باشد، باید اقدامات زیر قبل از اینکه فشار بسیار بالایی ایجاد شود برای قطع تغذیه گاز صورت گیرد:

 • یک دستگاه قطع فشار بیش از حد قبل از رگولاتور فشار گاز به کار رفته باشد.
 • دستگاه قطع فشار بیش از حد باید از طریق یک سوئیچ فشار بیش از حد مطابق با استاندارد‌‌‌‌‌‌ EN1854 همراه با یک شیر قطع ایمن مطابق با استاندارد EN 161 طراحی شده باشد؛
 • اگر یک دستگاه قطع فشار بیش از حد نصب شده باشد، باید همیشه یک شیر تخلیه ظرفیت پایین بعد از رگولاتور فشار گاز به کار رفته باشد تا نشتی‌های کوچک قطع فشار بالا را تخلیه کند.

تنظیم فشار رگولاتور فشار گاز باید تنها با یک ابزار مخصوص تعبیه شده برای این منظور ممکن باشد.

یادآوری- خروجی دستگاه‌های قطع گاز باید تا محلی ایمن هدایت شده باشند.

 • شیرهای قطع خودکار

الف- تجهیزات تک مشعله

تغذیه گاز به مشعل باید تحت کنترل دو شیر قطع خودکار کلاس A بر‌طبق استاندارد EN 161  باشد، شیرها باید به صورت سری نصب شده باشد.

ب – تجهیزات چند مشعله

تغذیه گاز به هر مشعل یا مجموعه‌ای از مشعل‌ها باید تحت کنترل دو شیر قطع خودکار کلاس A بر طبق استاندارد EN 161 باشد، شیرها باید به صورت سری نصب شده باشد.

 • سیستم آزمون شیرها

شیرهای قطع خودکار کنترل کننده ظرفیت‌های بیشتر از kW 200 1 باید مجهز به یک سامانه آزمون شیر باشند.

سیگنال نشتی یک شیر از سامانه آزمون شیر باید هنگامیکه آزمون در حین شروع به کار انجام می‌شود جریان شروع به کار را متوقف کند یا هنگامیکه آزمون بعد از خاموش شدن صورت می‌گیرد از شروع به کار بعدی جلوگیری کند.

 • حفاظت فشار پایین گاز

برای جلوگیری از جریان ناکافی گاز باید حفاظت فشار پایین گاز نصب شود.

سامانه باید در صورت بروز افت فشار تا کمتر از یک مقدار از پیش تعیین شده، از شروع به کار جلوگیری کرده یا باعث خاموش شدن ایمن شود یا در صورتی که نظارت اپراتور وجود ندارد سبب قفل شدن شود.

 • حفاظت فشار بالای گاز

حفاظت فشار بالای گاز برای جلوگیری از جریان بیش از حد گاز باید در همه شرایط، به جز موارد زیر نصب شود:

 • فشار تغذیه مشعل از mbar 100 بیشتر نشود؛ و
 • افت فشار در رگولاتور فشار گاز کمتر از %30 حداقل فشار خروجی عملیاتی معمول باشد؛ و
 • خرابی رگولاتور منجر به حصول نرخ گاز راه‌انداز نا ایمن نشود؛ و
 • ظرفیت دیگ زیر kW 600 باشد.

هنگامی‌که نیاز به حفاظت فشار گاز بالا است، سامانه باید در صورتی که فشار از یک مقدار از پیش تعیین شده فراتر رفت، از شروع به کار جلوگیری کرده یا باعث خاموش شدن ایمن شود یا در صورتی که نظارت اپراتور وجود ندارد سبب قفل شدن شود.

1-3-6-4    نقاط اندازه‌گیری فشار

براي آنكه بتوان فشار ورودي، فشار تنظيم و فشار در سرمشعل را بررسي نمود، نقاط آزمون با وسايل اندازه‌گيري فشار در نظر گرفته می‌شود. حتما باید فشارسنج­های سالم در هر سه نقطه تعبیه شده باشد.

 بازرسی موتورخانه و تنظیم مشعل در گیلان

1-4     وضعیت مشعل

  از آنجایی‌که جهت بازرسی و آزمون دوره‌ای موتورخانه نیاز به عملکرد صحیح مشعل می‌باشد، باید پیش از شروع آزمون، علاوه بر درج مشخصات کلی مشعل، عملکرد اجزای مختلف آن از قبیل وسیله اشتعال، آشکارساز شعله، وسیله حسگر فشار هوا، وضعیت عملکرد نازل و شعله پخش‌کن، عملکرد فن، دمپردستی و یا دمپر موتور بررسی شده و مشکلات و همچنین عملیات انجام شده در شناسنامه فنی و گزارش بازرسی و آزمون دوره‌ای ثبت شود.

يادآوري- در صورت وجود بیش از یک مشعل، جدول موجود در شناسنامه فنی موتورخانه (مربوط به قسمت مشعل) به تعداد مشعلها تکرار میگردد.

1-5     وضعیت دیگ

1-5-1      گواهی و پلاک بازرسی دیگ

  دیگ­ ها باید دارای نشان استاندارد و گواهی بازرسی ساخت از شرکت­ های بازرسی تایید صلاحیت شده باشند. در موتورخانه‌هایی که دیگ­ های آنها دارای پلاک بازرسی و گواهی تایید بازرسی ساخت نباشد، موتورخانه با الزامات این استاندارد منطبق نبوده و لذا معاینه فنی صورت نمی­گیرد .

یادآوری- برای دیگ­هایی که قبل از اجرای اجباری استاندارد ملی ساخت دیگ بخار ساخته شده­اند در صورت تطابق با الزامات این استاندارد گواهی صادر می­شود.

یادآوری- دیگ­ های ساخت داخل باید مطابق با استاندارد ملی مربوط ساخته شده باشند. دیگ ­های وارداتی باید مطابق با استانداردهای معتبر بین­المللی ساخته شوند.

1-5-2      بازرسی ظاهری

  بازرس باید داخل و خارج دیگ را مورد بازرسی ظاهری قرار دهد. هر گونه عیب در قسمت­ های تحت فشار و جوش ­ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. عیوب قابل رفع باید قبل از ادامه آزمونها برطرف شوند. در صورت مشکوک بودن به عیوب آزمون­های تکمیلی نظیر آزمون­های غیر مخرب می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.

1-5-3     کیفیت آب

روش نمونه برداری باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره 10-22156 باشد. کیفیت آب تغذیه باید در حدود ارائه شده در جدول 2 باشد.

برگرفته از استاندارد 16000

بازرسی موتورخانه در گیلان

شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس نماینده انحصاری شرکت بهینه صنعت تاسیسات در استان گیلان آماده انجام بازرسی موتورخانه، تنظیم مشعل و .. می باشد.