سیستم اتصال زمین و هم­بندی یک مجموعه به هم پیوسته از هادی­ های فلزی است که در زیر و روی سطح زمین قرار داده می‌شود. هدف کلی، ایمنی افراد در برابر برق ­گرفتگی و تامین سلامت تاسیسات و تجهیزات برقی است. شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس پس از اندازه ­گیری مقاومت ویژه و آنالیز خاک محل اجرا، سیستم ارتینگ را اجرا می ­نماید این مجموعه دارای قویترین دستگاه ­های اندازه­ گیری بوده که توانایی اندازه‌گیری مقدار مقاومت الکترود زمین در هر شرایط و با هر کاربری را دارد. اجرای سیستم اتصال زمین و همبندی در گیلان شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس مجری سیستم اتصال زمین و همبندی در گیلان است.  جهت محاسبه قیمت اجرای همبندی ساختمان، براساس نقشه فنی ساختمان عمل نموده و مقادیر دقیق میلگرد و تجهیزات مرتبط را تعیین می نماید. سیستم اتصال زمین و همبندی در گیلان به صورت تخصصی با تیمی مجرب انجام می گیرد و در هر مرحله بعد از تایید ناظر ساختمان به پایان می رسد. سیستم اتصال زمین که به صورت رایج چاه ارت خوانده می شود در هر ساختمان و براساس موارد تعیین شده در مبحث 13 مقررات ملی ساختمان بصورت میله کوبی و یا پنج حلقه مسی و … اجرا می گردد. جهت مطالعه مراحل و نکات اجرایی همبندی و دانلود دستورالعمل شورای مرکزی اینجا کلیک کنید.