سیستم اعلام حریق به مجموعه‌ای از تجهیزات گفته می‌شود که وظیفه آشکارسازی حریق و هشدار دادن از طریق آژیرها و فلاشرها را برعهده دارد. با توجه به اهمیت حفظ جان افراد و اموال، شرکت توان رسانای کادوس با حساسیت‌های ویژه ­ای، الزامات استانداردهای BS و NFPA را پیاده ­سازی می ­نماید.

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس مجری ذیصلاح سیستم های اعلام حریق (آتش نشانی) در گیلان

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس در اجرای سیستم های اعلام حریق (آتش نشانی) رشت- گیلان شامل سیستم های متعارف و آدرس پذیر فعالیت می نماید.

وندر لیست مجریان اعلام حریق (آتش نشانی) در گیلان

طراحی سیستم اعلام حریق به دو صورت زیر انجام می گیرد:

  • متعارف CONVENTIONAL 
  • هوشمند (آدرس پذیر) ADDRESSABLE 

سیستم اعلام حریق متعارف CONVENTIONAL:

سیستم اعلام حریق متعارف

نحوه اجرای یک زون با تعداد 3 عدد دتکتور در سیستم اعلام حریق متعارف:

نحوه اجرای یک زون با تعداد 3 عدد دتکتور

  

در اجرای هر زون اعلام حریق در سیستم متعارف، موارد زیر باید رعایت گردد:

1- حداکثر تعداد المان های کاشف اتوماتیک (دتکتورها) مطابق با اعلام کارخانه سازنده و به طور معمول 25 عدد می باشد.
2- حداکثر تعداد آژیرهای اعلام حریق با توجه به محدودیت جریان مدار اعلام حریق و کارخانه سازنده تعیین می گردد.
3- طراحی حداقل ٢ مدار آژیر در سیستم الزامی می باشد، مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی، طراحی مدارات آژیر در طبقات زوج به صورت جداگانه و در طبقات فرد هم به صورت جداگانه الزامی است.
4- حداکثر سطح کنترل مفید دتکتور های حرارتی بیش از 50 متر مربع و دتکتورهای دودی بیش از 100 متر مربع می باشد.
5- شستی اعلام حریق (MCP) بر روی مدار باید در ابتدای هر زون و قبل از دتکتورها باشد.

6- بر اساس مشخصات تابلو کنترل مرکزی باید در انتهای هر زون یک مقاومت انتهایی (L. R) در یک المان نصب شود. لازم است محل این مقاومت در نقشه های ازبیلت مشخص گردد تا در صورت لزوم تعمیر و نگهداری، در ردیابی و تعمیرات تسریع شود.
7- از دتکتورهایی با نرخ افزایش حرارت HR در پارکینگ ها استفاده شود.
8- اگر دتکتور های پارکینگ و انباری در یک قسمت باشند به عنوان یک زون حساب می شوند و به وسیله اندیکاتور (LED) از یکدیگر تفکیک می شوند.
9- برای هر انباری یک دتکتور دود در داخل آن و یک اندیکاتور (LED) در خارج از انباری نصب و به یکدیگر متصل می شوند.
10- اگر قبل از ورودی انباری ها راهرو وجود داشته باشد، باید دتکتور دود جداگانه ای برای آن نیز نصب شود.

11- در موتورخانه ها از دتکتور های دودی و حرارتی استفاده گردد که می توان به جای آن ها از یک دتکتور ترکیبی حرارتی/دودی استفاده کرد. در موتورخانه ها علاوه بر دتکتور حرارتی دمای ثابت، باید دتکتور دود نیز نصب شود. حتی اگر تجهیزات دودزا مانند بویلر با سوخت مازوت یا گازوئیل وجود نداشته باشد، بهتر است دتکتور دود را به عنوان پشتیبان نزدیک تابلوی کنترل برق و تجهیزات آن نصب گردد.
12- در مسیرهای خروج از پارکینگ و لابی به ویژه در کنار رمپ پارکینگ لازم است شستی های اعلام حریق نصب شود.
13- هر طبقه از ساختمان به عنوان یک زون مجزا محاسبه می شود مگر آن که مساحت طبقه بیش از ٢ هزار متر مربع بوده و یا بیشتر از 20 دتکتور در آن نصب شده باشد.
14- در محل پاگرد طبقات باید دتکتورهای دودی نصب شود که معمولاً جزء زون آن طبقه به حساب می آیند.
15- شستی اعلام حریق باید در پاگرد طبقات و لابی نصب شود. معمولا شستی و دتکتور های راه پله ها به عنوان زون راه پله محاسبه می شوند. اگر درب دودبند بین راه پله و روبروی آسانسور وجود داشته باشد، تعداد دو دتکتور لازم است در صورت عدم وجود درب دودبند، یک عدد دتکتور دودی کافی است. در صورتی که در فضای مشاعات درب دودبند وجود داشته باشد دتکتور روی زون طبقه حساب می شود.

15- در هر طبقه و مجاور راه پله ها به ویژه در کنار فضای آسانسور و نزدیک تجهیزات اطفاء دستی باید یک شستی اعلام حریق نصب شود.
16- اگر طبقات ساختمان ها دارای یک واحد باشند نیازی به نصب اندیکاتور (LED) نمی باشد؛ اما اگر در هر طبقه بیش از یک واحد وجود داشته باشد باید به کمک اندیکاتور (LED) زون هر واحد را از یکدیگر جدا کرد به طوری که جلوی درب ورودی هر آپارتمان یک اندیکاتور (LED) نصب می شود.
17- در آشپزخانه ها از دتکتور های حرارتی دمای ثابت باید استفاده شود (HF A 1 S & A 2 S).
18-  در صورت وجود آشپزخانه دوم (آشپزخانه مخفی/مطبخ) باید دتکتور جداگانه برای آن در نظر گرفت.

19- نصب کردن دتکتور در هال (سالن/نشیمن) در آپارتمان ها امری ضروری است.
20- اگر آپارتمان دارای یک فضای نشیمن جداگانه باشد، لازم است برای آن نیز به صورت جداگانه یک دتکتور دودی نصب گردد.
21- برای هر اتاق خواب (مستقل از تعداد اتاق های خواب واحد مسکونی، الزاماً باید یک دتکتور دود نصب گردد.
22- نصب یک دتکتور دودی بر روی سقف راه پله (خرپشته) ضروری است که این دتکتور معمولاً بر روی زون یا بخش آسانسور قرار دارد. در سیستم آژیر عمومی می توان این دتکتور را بر روی بخش راه پله حساب کرد.
23- نصب دتکتور دودی و حرارتی یا دتکتور ترکیبی در موتورخانه آسانسور الزامی است.

24- معمولا دتکتورهای خرپشته، موتور آسانسور و سقف شفت آسانسور هر کدام دارای زون (بخش) مستقل هستند.
25- تابلوی اعلام حریق (A.C.P) در داخل اتاق نگهبانی نصب شده و حتماً باید قابل دسترس و در معرض دید عموم باشد.
26- نصب آژیر در نزدیکی تابلو اعلام حریق ضروری است.
27- در داخل اتاق خواب هایی که حمام اختصاصی دارند، نصب یک آژیر اضافه ضروری است.
28- یک آژیر Out Door و یک چراغ چشمک زن (Strobe Light) در جلوی درب ورودی ساختمان , در فضایی که مشرف به کوچه اصلی یا خیابان است نصب شود که به خط آژیر جنرال روی تابلو اعلام حریق متصل می شود.

29- در تمام ساختمان های مسکونی که دارای یک واحد در هر طبقه هستند آژیر واحدها از خط آژیر عمومی تغذیه شوند.
30- تغذیه دوبل و تلفن کننده خودکار در نقشه تک خطی اعلام حریق باید نشان داده شوند.
31- تمام ساختمان هایی که دارای سیستم متعارف (کانونشنال) هستند باید آژیرهای طبقه همکف، زیر زمین ها و فضای مشاعات به صورت خط آژیر عمومی نصب شوند رعایت این امر حتی اگر سیستم به حالت آژیر مستقل نصب شده باشد ضروری است.
32- در پارکینگ و زیر زمین ها برای مشخص شدن تعداد آژیرها از محاسبه افت شدت صوت استفاده می شود.
33- محل آژیر باید به گونه ای باشد که داخل تمام انباری ها با فرض اینکه درب بسته بوده، شدت صدای استاندارد آژیر را داشته باشند.
نکته: سیم های مورد استفاده در سیستم اعلام حریق باید مقاوم  در برابر حریق باشند.
نکته:ترجیحا سرسیم (وایرشو) جهت ایجاد سیم ها به ترمینال یا تجهیزات استفاده گردد.

 

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس مجری ذیصلاح سیستم های اعلام حریق (آتش نشانی) در گیلان

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس در اجرای سیستم های اعلام حریق آتش نشانی در گیلان و رشت شامل سیستم های متعارف و آدرس پذیر فعالیت می نماید.

وندرلیست مجریان اعلام حریق (آتش نشانی) در گیلان

سیستم اعلام حریق هوشمند (آدرس پذیر) ADDRESSABLE:

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

  در شرکت توان رسانای کادوس، متناسب با نوع فضا و کاربری، طراحی صورت گرفته و بعد از اجرا نقشه ازبیلت تهیه و در اختیار مالکان قرار داده می شود.

نقشه رایزر سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

طراحی با در نظر گرفتن نوع برند، تعداد تجهیزات در یک لوپ آغاز شده و در ساختمان مورد نظر مطابق قوانین به کاربری، متراژ، چیدمان، تجهیزات نگهداری شده و… دقت می شود تا همگی شمول قوانین و ایمنی در طراحی رعایت شده باشد.

سیستم اعلام حریق وایرلس (WIRELESS FIRE ALARM SYSTEM):

سیستم اعلام حریق وایرلس

انتخاب نوع سیستم اعلام حریق بر مبنای کاربری ساختمان ، مساحت و ارتفاع:

انتخاب نوع سیستم اعلام حریق بر مبنای کاربری ساختمان ، مساحت و ارتفاع
انتخاب نوع سیستم اعلام حریق بر مبنای کاربری ساختمان ، مساحت و ارتفاع

انتخاب نوع سیستم اعلام حریق بر مبنای کاربری ساختمان ، مساحت و ارتفاع

الزامات مربوط به اجراي سيستم اعلام حريق مطابق آخرين ويرايش مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان

  عطف به جدول شماره 13-9-1-8 مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان و مطابق تفاهم نامه منعقده فيمابين سازمان آتش نشاني رشت و سازمان نظام مهندسي ساخمان گيلان، ساختمانهاي مشمول نصب سيستم اعلام حريق به شرح ذيل مي باشد:
1- نصب سيستم اعلام حريق براي ساختمانهاي ” با تعداد طبقات مسکوني کمتراز 4 طبقه و کمتر از  20 واحد” اختياري مي باشد.
2- نصب سيستم اعلام حريق براي ساختمانها با تعداد طبقات مسکوني کمتر از 5 طبقه، بيشتر از 20 واحد و تعداد طبقات مسکوني 4 طبقه و بيشتر و همچنين ساختمان با کاربري اداري، تجاري، خدمات عمومي، بيمارستان و بناهاي درماني و مراکز اجتماع مطابق جدول اشاره شده فوق الزامي مي باشد.

نکات اجرایی سیستم اعلام حریق در واحدهای کسبی و تجاری

• ساختمان های تجاری تک واحد(مانند مراکر خرید و…) با متراژ 500 متر مربع و بیشتر.
    تبصره : ساختمان های تجاری که کنار هم ساخته شده و هیچ ورودی مشترکی ندارند.

ساختمان های تجاری دارای ورودی مشترک و متراژ کل تجمیع 300 متر مربع و بیشتر.
ساختمان های تجاری – اداری و اداری – مسکونی با بیش از 1 طبقه از کف زمین و یا متراژ کل تجمیع 300 متر مربع و بیشتر

مقایسه انواع دتکتور آتش نشانی

مقایسه انواع دتکتور آتش نشانی

ارتفاع نصب تجهیزات اعلام حریق

کپسول های اطفا حریق:

حداقل و حداکثر ارتفاع نصب کپسول اطفاء و حداکثر فاصله جستجو یا دسترسی تا رسیدن به کپسول اطفای حریق

حداقل و حداکثر ارتفاع نصب کپسول اطفاء و حداکثر فاصله جستجو یا دسترسی تا رسیدن به کپسول اطفای حریق

ارتفاع نصب دتکتورها:

 اگر بخواهیم یک دتکتور سطح وسیع تری را پوشش دهد میتوانیم این کار را با افزایش ارتفاع محل نصب دتکتورها انجام دهیم، اما در کنار آن باید این نکته را در نظر بگیریم که با افزایش ارتفاع، حساسیت دتکتور کاهش پیدا می کند. بنابراین باید دقت داشته باشیم که ارتفاع محل نصب دتکتور بیش از حد مجاز نباشد. این میزان برای مکان هایی که فاصله آتش نشانی از آن کم است و در صورت وقوع حریق، طی کمتر از 5 دقیقه آتش نشانی به محل حادثه می رسد، حدود 15 متر و در صورت بیشتر بودن فاصله آتش نشانی از مکان 10٫5 متر است.

ارتفاع نصب آژیر:

ارتفاع نصب آژیرها

آژیر

حداقل میزان خروجی صدای هر آژیر 65 دسیبل یا 5 دسیبل بیشتر از مقدار نویزها و صداهای درون محیط پیشنهاد می گردد. 
حداکثر میزان خروجی صدا نیز نباید از 1٢0 دسیبل بیشتر باشد.

آژیر

مسیر سیم کشی آژیرها باید به گونه ای باشد که اگر یکی از خطوط قطع شد، مسیر دوم در وضعیت حریق، اعلام حریق را انجام دهد

آژیر

درب های معمولی 20 دسیبل و درب های مقاوم حریق تا 30 دسیبل از قدرت صدای آژیر می کاهند

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس مجری ذیصلاح آتش نشانی رشت در اجرای انواع سیستم های اعلام حریق می باشد..

وندر لیست آتش نشانی رشت 1401.06.01

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس در اجرای سیستم های اعلام حریق (آتش نشانی) رشت- گیلان شامل سیستم های متعارف و آدرس پذیر فعالیت می نماید.

مجل نصب، ارتفاع  و حداقل فاصله دسترسی تا شستی: 

ارتفاع نصب شستی

حداقل فاصله دسترسی تا شستی

فاصله دتکتورها: 

دتکتور حرارتیدتکتور دودی

 

مطابق با استاندارد BS 5839 part 1 بند 2.22 حداکثر فاصله نص دتکتور از درب آسانسور 1.5 متر می باشد

مطابق با استاندارد BS 5839 part 1 بند 2.22 حداکثر فاصله نصب دتکتور از درب آسانسور 1.5 متر می باشد.

دتکتور

مطابق با استاندارد BS 5839 part 1 در راه پله های بسته، حتما باید یک دتکتور دربالاترین قسمت راه پله (سرسرا) و در هر طبقه اصلی نصب شود.

دتکتور

مطابق با استاندارد BS 5839 part 1 نص دتکتورها در فاصله ای کمتر از 11متر از دریچه های دمنده هوا غیر مجاز می باشد.

دتکتور

مطابق با استاندارد – B p artpart583٩S در فرو رفتگی هایی با ارتفاع بیش از 80 سانتیمتر در سقف و همچنین سقف های کاذب با ارتفاع بیش از 80 سانتیمتر از سقف اصلی نیاز به نص دتکتور می باشد.
به منظور شناسایی بهتر این دتکتورها در سقف، پیشنهاد می گردد از چراغ نشانگر LED استفاده شود.

اجرای سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر توسط تیم مجرب در استان گیلان صورت می­گیرد.