سیستم اعلام حریق به مجموعه‌ای از تجهیزات گفته می‌شود که وظیفه آشکارسازی حریق و هشدار دادن از طریق آژیرها و فلاشرها را برعهده دارد.  با توجه به اهمیت حفظ جان افراد و اموال، این شرکت با حساسیت‌های ویژه ­ای الزامات استانداردهای BS و NFPA را پیاده ­سازی می ­نماید.

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس مجری ذیصلاح آتش نشانی رشت در اجرای انواع سیستم های اعلام حریق می باشد..

وندر لیست آتش نشانی رشت 1401.06.01

طراحی سیستم اعلام حریق به دو صورت زیر انجام می گیرد:

  • متعارف CONVENTIONAL 
  • هوشمند (آدرس پذیر) ADDRESSABLE 

سیستم اعلام حریق متعارف CONVENTIONAL 

سیستم اعلام حریق متعارف

نحوه اجرای یک زون با تعداد 3 عدد دتکتور در سیستم اعلام حریق متعارف

نحوه اجرای یک زون با تعداد 3 عدد دتکتور

هر زون اعلام حریق در سیستم متعارف باید شامل شرایط زیر باشد:

1- حداکثر تعداد المانهای کاشف اتوماتیک (دتکتورها) مطابق با اعلام کارخانه سازنده و به طور معمول ٢5 عدد می باشد.
2- حداکثر تعداد آژیرهای اعلام حریق با توجه به محدودیت جریان مدار اعلام حریق و کارخانه سازنده تعیین می گردد.
3- طراحی حداقل ٢ مدار آژیر در سیستم الزامی می باشد، مطدابق ضوابط سازمان آتش نشانی طراحی مدارات آژیر در طبقات زوج به صورت جداگانه و در طبقات فرد هم به صدورت جداگانه الزامی می باشد.
4- بر اساس این استاندارد حداکثر سطح کنترل مفید دتکتور های حرارتی بیش از 50 متر مربع و دتکتورهای دودی بیش از 100 متر مربع می باشد.
5- MCP یا همان شستی اعلام حریق بر روی مدار باید در ابتدای هر زون و قبل از دتکتورها باشد.

6- بر اساس مشخصات تابلو کنترل مرکزی باید در انتهای هر زون یک مقاومت ته خط (L. R) یا یک المان نصب شود. (لازم است محل این مقاومت در نقشه های ازبیلت  مشخص گردد تا در صورت لزوم تعمیر و نگهداری در ردیابی و تعمیرات تسریع شود.)
7- از دتکتورهایی با نرخ افزایش حرارت HR در پارکینگ ها استفاده شود.
8- اگر دتکتور های پارکینگ و انباری در یک قسمت باشند به عنوان یک زون حساب می شوند و توسط LED (اندیکاتور) از یکدیگر تفکیک می شوند.
9- برای هر انباری یک دتکتور دود در داخل آن و یک LED در خارج از انباری نصب می شود که به یکدیگر متصل می شوند.
10- اگر قبل از ورودی انباری ها راه رو وجود داشته باشد باید دتکتور دود جداگانه ای برای آن نیز نصب شود.

11- برای موتورخانه ها به دتکتور های دودی و حرارتی نیاز داریم که می توانیم از یک دتکتور ترکیبی به جای این دو استفاده کنیم.در موتورخانه ها علاوه بر دتکتور حرارتی دمای ثابت، باید دتکتور دود نیز نصب شود (حتی اگر تجهیزات دودزا مانند بویلر، مازوت یا گازوئیل سوز در موتورخانه وجود نداشته باشد بهتر است دتکتور دود را به عنوان پشتیبان نزدیک تابلوی کنترل برق و تجهیزات آن نصب کرد).
12- در مسیرهای خروج از پارکینگ و لابی به ویژه در کنار رمپ پارکینگ باید شستی های اعلام حریق را نصب نمود.
13- هر طبقه از ساختمان به عنوان یک زون مجزا محاسبه می شود مگر اینکه مساحت طبقه بیش از ٢ هزار متر مربع بوده و یا بیشتر از ٢0 دتکتور در آن نصب شده باشد.
14- در محل پاگرد طبقات باید دتکتورهای دودی نصب شود که معمولاً جزو زون آن طبقه به حساب می آیند.
15- شستی اعلام حریق باید در پاگرد طبقات و لابی نصب شود. معمولا شستی و دتکتور های راه پله ها به عنوان زون راه پله محاسبه می شوند. اگر درب دودبند بین راه پله و روبروی آسانسور باشد تعداد دو دتکتور و در غیر این صورت یک عدد دتکتور دودی کافی است. در صورتی که در فضای مشاعات درب دودبند وجود داشته باشد دتکتور روی زون طبقه حساب می شود.

15- در هر طبقه و مجاور راه پله ها به ویژه در کنار فضای آسانسور و نزدیک تجهیزات اطفاء دستی باید یک شستی اعلام حریق نصب شود.
16- اگر طبقات ساختمان ها دارای یک واحد باشند نیازی به نصب ال ای دی نمی باشد اما اگر در هر طبقه بیش از یک واحد وجود داشته باشد باید به کمک LED زون هر واحد را از یکدیگر جدا کرد به طوری که جلوی درب ورودی هر آپارتمان یک ال ای دی نصب می شود.
17- از دتکتور های حرارتی دمای ثابت در آشپزخانه ها باید استفاده شود (HF A 1 S & A 2 S)
18-  در صورت وجود آشپزخانه دوم باید دتکتور جداگانه برای آن در نظر گرفت.

19- نصب کردن دتکتور در هال یا همان سالن های آپارتمان ها امری ضروری است.
20- اگر آپارتمان دارای یک فضای نشیمن جداگانه باشد باید برای آن نیز به صورت جداگانه یک دتکتور دودی نصب کرد
21- مهم نیست ساختمان چه تعداد اتاق خواب دارد برای هر یک از آنها الزاماً باید یک دتکتور دود نصب کرد.
22- نصب یک دتکتور دودی بر روی سقف راه پله یا همان خرپشته امری ضروری است که این دتکتور معمولاً بر روی زون یا بخش آسانسور قرار دارد که در سیستم آژیر عمومی می توان این دتکتور را بر روی بخش راه پله حساب کرد.
23- نصب دتکتور دودی و حرارتی یا دتکتور ترکیبی در موتورخانه آسانسور الزامی است.

24- معمولا دتکتورهای خرپشته، موتور آسانسور و سقف شفت آسانسور هر کدام دارای زون (بخش) مستقل هستند.
25- بهتر است A. C. P یا همان تابلو اعلام حریق در داخل اتاق نگهبانی نصب شده و حتماً قابل دسترس و در معرض دید عموم باشد.
26- نصب آژیر در نزدیکی تابلو اعلام حریق لازم و ضروری است.
27- حتما باید داخل اتاق خواب هایی که حمام اختصاصی دارند یک آژیر اضافه نصب شود.
28- یک آژیر out door و یک چراغ چشمک زن (strobe light) در جلوی درب ورودی ساختمان در فضایی که مشرف به کوچه اصلی یا خیابان است نصب شود که به خط آژیر جنرال روی تابلو اعلام حریق متصل باشد.

29- تمام ساختمان های مسکونی که دارای یک واحد در هر طبقه هستند آژیر واحدها از خط آژیر عمومی تغذیه شوند.
30- تغذیه دوبل و تلفن کننده خودکار در نقشه تک خطی اعلام حریق باید نشان داده شوند.
31- تمام ساختمان هایی که دارای سیستم متعارف (کانونشنال) هستند باید آژیرهای طبقه ی همکف، زیر زمین ها و فضای مشاعات به صورت خط آژیر عمومی نصب شوند رعایت این امر حتی اگر سیستم به حالت آژیر مستقل نصب شده باشد ضروری است.
32- در پارکینگ و زیر زمین ها برای مشخص شدن تعداد آژیرها از محاسبه افت شدت صوت استفاده می شود.
33- محل آژیر باید به گونه ای باشد که داخل تمام انباری ها با فرض اینکه درب بسته بوده، شدت صدای استاندارد آژیر را داشته باشند.
نکته: سیم های مورد استفاده در سیستم اعلام حریق  باید مقاوم  در برابر حریق باشند.
نکته:ترجیحا به سر سیم ها وایرشو جهت ایجاد اتصال زده شود.

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس مجری ذیصلاح آتش نشانی رشت در اجرای انواع سیستم های اعلام حریق می باشد..

وندر لیست آتش نشانی رشت 1401.06.01

سیستم اعلام حریق هوشمند (آدرس پذیر) ADDRESSABLE 

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

شرکت فنی و مهندسی توان رسانای کادوس طراح و مجری انواع سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر می باشد. متناسب با نوع فضا و کاربری، طراحی صورت گرفته و بعد از اجرا نقشه ازبیلت تهیه می گردد.

نقشه رایزر سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

طراحی با در نظر گرفتن نوع برند، تعداد تجهیزات در یک لوپ آغاز شده و در ساختمان مورد نظر مطابق قوانین به کاربری، متراژ، چیدمان، تجهیزات نگهداری شده و… دقت می شود تا همگی شمول قوانین و ایمنی در طراحی رعایت شده باشد.

سیستم اعلام حریق وایرلس (WIRELESS FIRE ALARM SYSTEM)

سیستم اعلام حریق وایرلس

انتخاب نوع سیستم اعلام حریق بر مبنای کاربری ساختمان ، مساحت و ارتفاع

انتخاب نوع سیستم اعلام حریق بر مبنای کاربری ساختمان ، مساحت و ارتفاع
انتخاب نوع سیستم اعلام حریق بر مبنای کاربری ساختمان ، مساحت و ارتفاع
 

انتخاب نوع سیستم اعلام حریق بر مبنای کاربری ساختمان ، مساحت و ارتفاع

الزامات مربوط به اجراي سيستم اعلام حريق مطابق آخرين ويرايش مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان

  عطف به جدول شماره 13-9-1-8 مبحث سيزدهم مقررات ملي ساختمان و مطابق تفاهم نامه منعقده فيمابين سازمان آتش نشاني رشت و سازمان نظام مهندسي ساخمان گيلان، ساختمانهاي مشمول نصب سيستم اعلام حريق به شرح ذيل مي باشد:
1- نصب سيستم اعلام حريق براي ساختمانهاي ” با تعداد طبقات مسکوني کمتراز 4 طبقه و کمتر از  20 واحد” اختياري مي باشد.
2- نصب سيستم اعلام حريق براي ساختمانها با تعداد طبقات مسکوني کمتر از 5 طبقه، بيشتر از 20 واحد و تعداد طبقات مسکوني 4 طبقه و بيشتر و همچنين ساختمان با کاربري اداري، تجاري، خدمات عمومي، بيمارستان و بناهاي درماني و مراکز اجتماع مطابق جدول اشاره شده فوق الزامي مي باشد.

نکات اجرایی سیستم اعلام حریق در واحدهای کسبی و تجاری

• ساختمان های تجاری تک واحد(مانند مراکر خرید و…) با متراژ 500 متر مربع و بیشتر.
    تبصره : ساختمان های تجاری که کنار هم ساخته شده و هیچ ورودی مشترکی ندارند.

ساختمان های تجاری دارای ورودی مشترک و متراژ کل تجمیع 300 متر مربع و بیشتر.
ساختمان های تجاری – اداری و اداری – مسکونی با بیش از 1 طبقه از کف زمین و یا متراژ کل تجمیع 300 متر مربع و بیشتر

 

مقایسه انواع دتکتور آتش نشانی

مقایسه انواع دتکتور آتش نشانی

 

ارتفاع نصب تجهیزات اعلام حریق

کپسول های اطفا حریق:

حداقل و حداکثر ارتفاع نصب کپسول اطفاء و حداکثر فاصله جستجو یا دسترسی تا رسیدن به کپسول اطفای حریق

حداقل و حداکثر ارتفاع نصب کپسول اطفاء و حداکثر فاصله جستجو یا دسترسی تا رسیدن به کپسول اطفای حریق

ارتفاع نصب دتکتورها:

 اگر بخواهیم یک دتکتور سطح وسیع تری را پوشش دهد میتوانیم این کار را با افزایش ارتفاع محل نصب دتکتورها انجام دهیم، اما در کنار آن باید این نکته را در نظر بگیریم که با افزایش ارتفاع، حساسیت دتکتور کاهش پیدا می کند. بنابراین باید دقت داشته باشیم که ارتفاع محل نصب دتکتور بیش از حد مجاز نباشد. این میزان برای مکان هایی که فاصله آتش نشانی از آن کم است و در صورت وقوع حریق، طی کمتر از 5 دقیقه آتش نشانی به محل حادثه می رسد، حدود 15 متر و در صورت بیشتر بودن فاصله آتش نشانی از مکان 10٫5 متر است.

ارتفاع نصب آژیر:

ارتفاع نصب آژیرها

آژیر

حداقل میزان خروجی صدای هر آژیر 65 دسیبل یا 5 دسیبل بیشتر از مقدار نویزها و صداهای درون محیط پیشنهاد می گردد. 
حداکثر میزان خروجی صدا نیز نباید از 1٢0 دسیبل بیشتر باشد.

آژیر

مسیر سیم کشی آژیرها باید به گونه ای باشد که اگر یکی از خطوط قطع شد، مسیر دوم در وضعیت حریق، اعلام حریق را انجام دهد

آژیر

درب های معمولی 20 دسیبل و درب های مقاوم حریق تا 30 دسیبل از قدرت صدای آژیر می کاهند

شرکت فنی مهندسی توان رسانای کادوس مجری ذیصلاح آتش نشانی رشت در اجرای انواع سیستم های اعلام حریق می باشد..

وندر لیست آتش نشانی رشت 1401.06.01

مجل نصب، ارتفاع  و حداقل فاصله دسترسی تا شستی: 

ارتفاع نصب شستی

حداقل فاصله دسترسی تا شستی

فاصله دتکتورها: 

دتکتور حرارتی دتکتور دودی

 

مطابق با استاندارد BS 5839 part 1 بند 2.22 حداکثر فاصله نص دتکتور از درب آسانسور 1.5 متر می باشد

مطابق با استاندارد BS 5839 part 1 بند 2.22 حداکثر فاصله نصب دتکتور از درب آسانسور 1.5 متر می باشد.

دتکتور

مطابق با استاندارد BS 5839 part 1 در راه پله های بسته، حتما باید یک دتکتور دربالاترین قسمت راه پله (سرسرا) و در هر طبقه اصلی نصب شود.

دتکتور

مطابق با استاندارد BS 5839 part 1 نص دتکتورها در فاصله ای کمتر از 11متر از دریچه های دمنده هوا غیر مجاز می باشد.

دتکتور

مطابق با استاندارد – B p artpart583٩S در فرو رفتگی هایی با ارتفاع بیش از 80 سانتیمتر در سقف و همچنین سقف های کاذب با ارتفاع بیش از 80 سانتیمتر از سقف اصلی نیاز به نص دتکتور می باشد.
به منظور شناسایی بهتر این دتکتورها در سقف، پیشنهاد می گردد از چراغ نشانگر LED استفاده شود.

 

اجرای سیستم اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر توسط تیم مجرب در استان گیلان صورت می­گیرد.